Hoppa till sidans innehåll

PUL


Personuppgiftslagen PUL

 

Vilka regler gäller när en förening behandlar personuppgifter över sina medlemmar?

En idrottsförening har en skyldighet enligt stadgarna att föra ett register över sina medlemmar.

Detta register ska innehålla för föreningen nödvändiga uppgifter och uppgifterna ska hanteras i enlighet med ändamålet med registret. Denna behandling är troligen att anse som harmlös varför inget samtycke krävs från personen vilka uppgifterna avser.

Det är i princip alltid tillåtet att publicera personuppgifter i löpande text på en webbsida så länge det inte kränker den person uppgifterna avser. Kränkningsavvägningen blir en samlad bedömning av hur känslig uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, hur stor spridning uppgifterna kan få etc. jämfört med intresset av publicering. Att t ex omnämna en framskjuten placering i ett tempolopp, på föreningens hemsida torde falla inom området där inget samtycke krävs.

Att på en hemsida publicera namn, hemadress, hemtelefonnummer etc. till föreningsfunktionärer är ett gränsfall för om samtycke behövs varför vår rekommendation tills vidare är att samtycke inhämtas.

En medlem har möjlighet att logga in på Min Sida och där själv välja att samtycka eller återkalla tidigare samtycke till publicering av personuppgifter. Det går även delvis återkalla samtycket till publicering genom att samtycka till publicering som enbart visas för föreningens inloggade medlemmar.

Föreningen är ansvarig för de uppgifter som förs in i registret och är även ansvarig för att samtycke till publicering inhämtas. Samtycket ska vara frivilligt och tydligt samt avse det ändamål för vilket registret är upprättat. Medlemmen har rätt att få information om syftet med registreringen och publiceringen.

Mer om personuppgiftslagen finns att läsa på:

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/

 

IdrottOnline

IdrottOnline's nya medlemsregister behöver fullständigt personnummer för att vi som förening skall kunna sköta medlemshanteringen på ett effektivt sätt samt eventuellt söka olika sorters stöd. Vi får dessutom t.ex. automatiskt rätt adress till våra medlemmar, enklare mail-listehantering, mm.

För att Du som medlem skall kunna logga in så behöver vi fullständigt personnummer.

För att vi skall kunna skicka olika sorters information, nyhetsbrev m.m. behöver vi din e-mail adress.

Mer om personuppgiftslagen och IdrottOnline finns att läsa på:

https://www1.idrottonline.se/Supportonline/FAQ-Fragorochsvar/PUL-Personuppgiftslagen/

 

Klubben Cyklisten

Klubben Cyklisten Malmö hanterar personuppgifter via data enligt personuppgiftslagens bestämmelser (PUL). Uppgifter som lagras är: namn, adress, telefon, e-postadress, personnummer, aktiviteter, eventuella tävlingsresultat, eventuella utmärkelser, och förtroendeposter. Dessa uppgifter lagras i Idrottonline.

Uppgifter ur registret lämnas inte vidare till utomstående, utöver uppgifter som behövs för tävlingsanmälningar/resultat, licensansökan, bidragsansökningar.

För styrelsens medlemmar anser vi det vara viktigt att kunna bli kontaktade, därför finns: Namn, funktion, telefonnummer samt mail- adress angivet under Klubben Cyklistens styrelse.

För att underlätta för Klubben Cyklistens medlemmar att ta kontakt med varandra så finns en lista på föreningens medlemmar, på hemsidan, denna lista är endast tillgänglig efter inloggning. De uppgifter som finns är: Namn, mailadress, samt telefon och/eller mobiltelefonnummer. Vill medlem inte vara med på denna lista, kontakta någon i styrelsen.

På föreningens hemsida kan komma att publiceras bilder från klubbens tävlingar och övriga sammankomster, samt resultat från tävlingar.

Kontakta någon i styrelsen om du inte vill bli publicerad med bild, eller om någon uppgift är felaktig.

Som medlem godkänner du Klubben Cyklistens hantering av personuppgifter.

Uppdaterad: 04 MAR 2013 21:54

HS-logga


Klubben Cyklistens
Huvudsponsorer
 

Extern länk till sponsor Elektroinstallation AB

 

 

 

 
 
 
 
Övriga samarbetspartners
 
ct_190_banner
 

 
 

Postadress:
Klubben Cyklisten - Cykel
Husie kyrkoväg 92
21238 Malmö

Besöksadress:
Husie kyrkoväg 92
21238 Malmö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@klubbencykliste...

Se all info