Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte för Klubben Cyklisten Malmö

november 29, 2023 @ 19:00 - 20:00

Klubben Cyklisten Malmö kallar till årsmöte för verksamhetsåret 2023, onsdagen den 29/11 kl:19.00. Plats vår klubblokal på Husie kyrkoväg 92, Malmö. Motioner skall vara inkomna senast den 2/11. Lättast görs detta genom att svara på detta mailet eller skicka ett mail till info@klubbencyklisten.se med rubriken motionKCM2023.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista / dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans‐ och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets‐/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1)år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF‐möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
13. Övriga frågor
14. Meddelande om plats där årsmötesprotokoll hålls tillgängligt
15. Mötets avlutande

Detaljer

Datum:
november 29, 2023
Tid:
19:00 - 20:00

Arrangör

Klubben Cyklisten Malmö
Visa Arrangör-webbplats

Plats

Klubblokalen
Husie Kyrkoväg 92
Malmö, Sverige
+ Google Map