Klubben Cyklisten grundades den 18/8 1921 på Café Bristol i Malmö (på hörnet av Stortorget). Initiativtagare var Hr Nils A Isberg, som utannonserade en kallelse i dagspressen vilken hörsammades av många cykelintresserade malmöbor.

Första ordförande för den nybildade föreningen blev Carl Heideman. Första två till tre åren dominerades verksamheten framförallt av cykelutfärder till sevärda platser, den verksamhet fick dock ge vika allt mer för ett ökande intresse för cykelsporten. Värt att nämna är även att klubben redan första året bildade en damsektion då tillströmningen av intresserade kvinnor var omfattande.

Den 18 september 1921 arrangerade Cyklisten sin första tävling och 1923 arrangerades det första Ystadsloppet följt av det första etapploppet Skåne-Runt 1925.

År 1924 var ett aktivt och framgångsrikt år för Cyklisten. Vid ordförande klubban återfanns Knut Mattsson som till sin hjälp hade Kassör Frans Löfström, Sekreterare Sven Persson samt styrelseledamöterna Willy Löfström och Harry Leonartz. Tillväxten i klubben under året var god och man kan läsa ”…vadan alltså medlemsantalet ökats med 21 personer eller nära 30 % och utgör således nu 94.

Mellan 1921 och 1926 finner man flera framgångsrika och flitiga tävlingscyklister som Bror Wallgren, Ruben Olsson, Thure Malmström, Arvid Johansson, Carl Carpétz, Erik Lindgren m fl.

Klubben var inte bara en cykelförening utan anordnade även en hel del sociala evenemang. Ur protokollet kan man läsa ”Klubben har under året anordnat tvenne festtillställningar; den första den 2 februari å Odd Fellows lilla festsal och besökt av ett 30-tal personer. (…) Festprogrammet upptog bl.a. supé, cabarét, vinstutlottning, prisutdelning för klubbens egna tävlingar under året samt givetvis dans efter charmant musik av stor orkester.