Ordförande
Lars-Göran Svensson+46 70 634 80 37svenssonlgr@gmail.com
Vice Ordförande
Anders Törn+46 70 591 17 31anders.torn59@gmail.com
Kassör
Kenneth Kristensen+46 733 36 37 16kenneth.kristensen@tetrapak.com
Sekreterare
Jon Joines+46 70 730 60 84 jon@joines.se
Övriga ledamöter
Morgan Kahn+46 70 859 55 18morgan.kahn@ownit.nu
Ola Wall
Daniel Strand+46 72 217 45 44daniel.strand@granitor.se
Suppleanter
Lars Heimsten 
 
Övriga funktioner inom styrelsen
Motionsansvarig
Lars Heimsten+46 70 818 57 67lars.heimsten@hotmail.com
Tävlingsansvarig
Daniel Strand+46 72 217 45 44 
Webmaster / Facebook
Morgan Kahn+46 70 859 55 18morgan.kahn@ownit.nu
Sponsoransvarig
Ola Wall 
Kläder
Morgan Kahn+46 70 859 55 18morgan.kahn@ownit.nu
Klubblokalen
Lars-Göran Svensson+46 70 634 80 37
Valberedning
Olof Johansson (sammankallande)
Jonas Molin
Oskar Håkansson
Revisorer
Henrik Rydberg (sammankallande)
Staffan Fernquist
Tommy Molin