Ordförande
Lars-Göran Svensson+46 70 634 80 37svenssonlgr@gmail.com
Vice Ordförande
Daniel Strand+46 70 217 45 44daniel.strand@midroc.se
Kassör
Kenneth Kristensen+46 733 36 37 16kenneth.kristensen@tetrapak.com
Sekreterare
Jon Joines+46 70 730 60 84 jon@joines.se
Övriga ledamöter
Flemming Kristensen+46 734 95 26 90uppnose@gmail.com
Thomas Leandersson+46 73 661 20 97tholea66@gmail.com
Suppleanter
1:e Suppleant:  
Jon Joines+46 70 730 60 84 
2:e Suppleant:  
Patrik Ekström+46 70 664 69 43 
3:e Suppleant:
Mikael Larsson+46 76 235 18 42 
Övriga funktioner utöver styrelsen
Motionsansvarig
Lars Heimsten+46 70 818 57 67lars.heimsten@hotmail.com
Tävlingsansvarig
Mikael Larsson+46 76 235 18 42 
Webmaster / Facebook
Flemming Kristensen+46 73 495 26 90uppnose@gmail.com
Sponsoransvarig
Vakant  
Kläder
Kenneth Kristensen+46 73 336 37 16kenneth.kristensen@tetrapak.com
Klubblokalen
Patrik Ekström+46 70 664 69 43