Praxis för Klubben Cyklistens Tävlingssektion

a.) För att få tävla för Klubben Cyklisten måste cyklisten vara årsmedlem och inneha en av klubben godkänd tävlingslicens. Ansökan om tävlingslicens görs på swecyclingonline.


b.) För att få tävla för klubben bör man delta i tävlingsträningen (tisdagar). För deltagande i tävlingsträning krävs godkännande av ledaren för tävlingssektionen. Styrelsen och ledaren för tävlingssektionen godkänner formellt nya tävlingscyklister.   

c.) Efter provträning börjar nya tävlingscyklister normalt i Herrar- eller Damer Sport för att skapa sig rutin i tävlingssammanhang. Vid upprepade framskjutna placeringar och i samråd med ledningen för tävlingssektionen får cyklisten tävla i h-klass/senior i Sverige och motsvarande klass i Danmark. Samma procedur tillämpas vid uppflyttning i andra klasser.

Klassernas nivå kan sorteras ungefär såhär:

Sverige

 • Sport (basnivå)
 • H/D-klass, h30,h50,h60 (övre basnivå / nedre medel)
 • H40 (övre medelnivå)
 • Senior (övre medelnivå)
 • Elit (högsta nivå)

Danmark

 • D-klass (övre basnivå)
 • C-klass (övre medelnivå)
 • B-klass (högsta nivå)
 • A-klass (absolut högsta nivå)

d.) För att subventioneras fullt ut under säsongen skall tävlingscyklisten regelbundet delta i tävlingar där han/hon representerar klubben. Detta på regionala och nationella tävlingar i Sverige (eller utomlands) samt vid mästerskap och allianstävlingar. Minimikrav är deltagande i fem licens-tävlingar per säsong. Dessutom ska tävlingscyklisten medverka som volontär på klubbens arrangemang (minst ett arrangemang).

e.) Alla cyklister, oavsett nivå, subventioneras med 100% av startavgifterna. Avgifter i Danmark behandlas på samma sätt efter nivå. Utebliven start (DNF) ersätts ej. Cyklisten lägger själv ut och ersätts av klubben i efterhand..

f.) Tävlingscyklister ska i möjligaste mån använda klubbens buss för att ta sig till och från evenemang. Kostnaden för bussen är 30kr/mil inkl. bensin. Vid samåkning till och från evenemang med egen bil har tävlingssektionen enats om en milersättning om 18,5kr/mil. Denna kostnad delas lika på samtliga personer som åker i bilen.

g.) Årets klubbkläder samt flaskor ska alltid användas vid tävling. Detta för att exponera våra aktuella sponsorer på bästa sätt. Nedan följande klädtillbehör och färger ska ses som en rekommendation, det föreligger alltså inget tvång att använda just de angivna färgerna (tanken är att på sikt få en enhetligare klädsel på tävlingscyklisterna).

 • Strumpor Vit
 • Skoöverdrag Svart
 • Ben- knävärmare Svart
 • Armvärmare Svart
 • Regnjacka Transparent/Vit
 • Hjälm Vit

För en tävlingscyklist är det god kutym att på träningar och tävlingar ha hela och rena kläder, samt en välskött och ren cykel.