För att allt ska fungera säkert och smidigt vid våra träningar behövs en del regler, dessa regler utgår från tre olika områden: 

Säkerhet
Våra träningar ska vara trygga och säkra, både för oss och våra medtrafikanter. 

Orka hela rundan
Följer man regelverket innebär det att farten blir jämnare och vindens påverkan blir mindre, vilket i sin tur bidrar till att möjligheterna att hålla ihop gruppen ökar. 

Gemensam träning
Vi åker ut som en grupp och hem som en grupp, det är gruppen före jaget som gäller. Gruppens mål med träningen går före min egen målsättning. Viktigt är att välja grupp efter sin kapacitet.


När vi cyklar i grupp cyklar vi i något som kallas tvåpar.
Det betyder att man cyklar på ett led, men två cyklister i bredd. Om vägen blir för smal eller för att underlätta för trafiken går man över och cyklar på ett led.

Det par som ligger längs fram bestämmer farten och hur länge de ska dra, om inget annat är överenskommet. När det är dags att skifta kan detta ske på två olika sätt, vilket sätt som används kommer man överens om, eller bestämmer gruppledaren det innan träningen. 

De två sätten är:

 1. Personen till höger i första paret minskar farten något lite och cyklisten till vänster glider in framför den som tidigare låg till höger. Farten återgår sedan till vad den var innan.
 2. Personen till vänster i första paret ökar farten något lite och glider in framför den som tidigare låg till höger. Farten återgår sedan till vad den var innan.

Hellre att en växling tar några sekunder extra än att det blir ryckigt i ledet. Det är viktigt med jämn fart och att ha flyt i gruppen.
De starka kan ta längre förningar, de som inte är lika starka kan dra kortare.

Vi håller jämna par och raka led, ingen ligger ett halvt hjul före i sitt par. Vi sticker heller inte in vårt hjul mellan paret framför,
konsekvensen av detta blir att man trycker ut den andra i paret i diket, ut i vägbanan eller ut i vinden.

Efter uppförsbacke, efter korsningar och skarpa svängar börjar inte första parets cyklister öka hastigheten igen förrän hela gruppen är uppe på backkrönet eller genom korsningen, detta indikeras genom att ”kontakt” ropas från sista paret och upprepas i vart led till fösta par.

Vi stannar vid stopptecken, håller ihop tvåparen. Minst de två första paren klickar ur och sätter ner foten, när det är fritt rullar vi
vidare.

Mellan november och mars månad kör vi med skärmar, helst med ”kompislapp”, en extra förlängning på bakskärmen som gör att det inte stänker på cyklisterna bakom. Kommer du utan skärmar är det inga problem, du ligger bara sist i ledet så länge det är blött och stänker.

Läs gärna igenom rundan i kalendern innan träningen. Gruppledaren går igenom rundan och målet med träningen på samlingen. Vi samlas alltid 15 minuter före utsatt tid.

De som ligger i första par har koll på vägen och ger tecken om vad som händer.

Exempel på tecken:

 • Hinder – peka ner mot vägbanan med den hand som befinner sig på samma sida som hindret.
 • Stanna – sträck upp handen.
 • Sakta ner – pumprörelse med ena handen och med handflatan nedåt.
 • Sväng vänster/höger – vanliga svängtecknet.
 • Ett led – en uppåtsträckt hand med ett finger i luften.
 • Tvåpar – att återgå till två par – en uppåtsträckt hand med två fingrar i luften.
 • Hål – ropa ”hål” samtidigt som man pekar på hålet.
 • Varna för fordon – ropa ”möte” eller ”bil bak”.
 • Upprepa tecken och rop i varje par.


Allmänna tips för cykling i grupp:

 • Skjut inte bak cykeln när du ställer dig upp, stor risk för sammanstötning med cykeln bakom.
 • Dricker och äter gör vi längst bak i klungan.
 • Placera er i gruppen så ni ligger med jämnstarka, det underlättar dragarbetet.
 • De som ligger främst ska trampa i nedförsbackarna.
 • Uppstår lucka, ropa i tid så att farten kan minskas direkt.
 • Kör så rakt som möjligt.
 • Bromsa så lite som möjligt genom att förutse vad som händer.
 • Håll blicken långt fram.
 • Ändra inte din färd utan att förvarna.
 • Gör inga häftiga rörelser som kan överraska.
 • Kolla gärna hastighetsmätaren innan du går upp och drar för att inte trissa farten.
 • Ligg i linje i ditt par när ni drar, undvik att ligga en bit före eller efter.
 • Trampa alltid på i nerförsbackar när du ligger och drar, klungan rullar alltid ifatt.
 • I uppförsbackarna tar vi det lugnt.
 • Stanna vid stopptecken.
 • Bromsa inte vid vägbulor, fortsätt helst trampa.
 • Spottar och snyter oss gör vi längst bak i klungan.
 • Utrustning: växlar och bromsar ska fungera, däcken får inte ha skador eller vara utslitna.
 • Ta med reservslang och däckavtagare, öva på att byta slang hemma.
 • Om någon får problem med något, cykeln eller sig själv, ropa ut det till gruppen.