Torsdagsträning

Klubblokalen Husie Kyrkoväg 92, Malmö

Samling 17:45 Lugna och mellangruppen kör snabbdistans: Leif R 84 Ca 63 km Husie-Kvarnby-Tullstorp-ST.Bernstorp-Arlöv-Lomma-Bjerred-Borgeby-Flädie-Stävie-(Furulund)-Stävie Kyrka-(Flädie)-Fjelie-Lilleby-Värpinge-Vragerup-Uppåkra-Tottarp-Nordanå- Sunnanå-Sallerup-Kvarnby-Husie. Snabbgruppen kör enligt info på plats.