Torsdagsträning

Klubblokalen Husie Kyrkoväg 92, Malmö

Samling 17:45, tag med lampor! Lugna och mellangruppen kör: KCM 84 ca 58km Husie-Ö.Kattarp-S.Sallerup-L.Mölleberga-Bjärshög-Mölleberga-Bara Kyrka-Torup-vänsterHyby-vänster mot Bara-höger Vinninge-Grevie-Mölleberga-motBaraKyrka-hållhögermotBara-högermotMalmö-högerMölleberga-Bjärshög-L.Mölleberga-S.Sallerup-Ö.Kattarp-Husie. Snabbgruppen kör enligt info på plats.